Versnelde verhoging AOW leeftijd in 2016

In 2015 is het wetsvoorstel versnelde verhoging AOW leeftijd aangenomen. Met ingang van 2016 gaat de AOW leeftijd versneld omhoog. De AOW-leeftijd wordt nu vanaf 2016 in stappen van 3 maanden verhoogd en vanaf 2018 in stappen van 4 maanden. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Verhoging in  Verhoging in maanden  AOW-leeftijd…

Banksparen 2016, de belangrijkste wijzigingen

In 2015 hebben er op pensioengebied en dus ook voor banksparen diverse wijzigingen plaatsgevonden.  Zo werd het pensioen afgetopt op 100.000 euro en de jaarruimte aanzienlijk kleiner . Prinsjesdag 2015 brengt deze keer weinig nieuwe wijzigingen voor banksparen met zich. We hebben een overzicht gemaakt van de belangrijkste wijzigingen die in het belastingplan 2016 staan.…

Belastingplan 2016: Bescherming pensioenopbouw

Zoals verwacht, zijn er op Prinsjesdag 2015 geen nieuwe pensioenplannen gepresenteerd en zit er dus weinig nieuws in het belastingplan 2016 op dit gebied. Wel is er een betere bescherming voor de pensioenopbouw bij een bijstandsuitkering. Wat verandert er per 1-1-2016? Heeft u pensioenvermogen in een pensioenfonds of derdepijlerregeling (lijfrente) opgebouwd? En wilt u bij…

bank-sparen

Informatie over lijfrente beter op orde volgens AFM

De zes grootste verzekeraars hebben ten opzichte van 2013 de informatieverstrekking aan consumenten over expirerende lijfrentes verbeterd, zo blijkt uit nieuw onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). In 2013 was de informatieverstrekking nog onvoldoende. De AFM is positief over deze ontwikkeling, maar ziet tegelijkertijd nog ruimte voor verdere verbetering. Betere informatie aflopende lijfrente Verzekeraars…

Van Pensioenknip naar Doorbeleggen met Pensioen

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken heeft op 16 juni in de Tweede Kamer aangegeven dat zij de pensioenknip wil herinvoeren. Met deze pensioenknip hoeven mensen met een premiepensioen niet langer hun levenslange pensioenuitkering in een keer op te kopen. In januari 2014 werd de pensioenknipregeling afgeschaft omdat minder dan 1% van de mensen daadwerkelijk koos…

40% van de gepensioneerden leeft soberder

Veertig procent van de gepensioneerden leeft soberder, nadat men met pensioen is. Sommige gepensioneerden moeten zelfs een bijbaantje nemen om het pensioen aan te vullen. Volgens hen is het dus terecht dat vier op de tien Nederlanders zich zorgen maken over het pensioen. De helft van de Nederlanders denkt niet genoeg te ontvangen om de…

AOW-leeftijd sneller omhoog, naar 67 jaar in 2021

De snellere verhoging van de AOW-leeftijd gaat door. Dit blijkt uit plannen van staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken), die zij toonde in een debat in de Tweede Kamer. Voor haar plannen lijkt ook een meerderheid in de Eerste Kamer. In haar plannen wordt de AOW-leeftijd versneld verhoogd, naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar…

Banksparen rente ook omlaag bij AEGON

 Na de renteverlaging van Nationale Nederlanden begin februari, volgt ook Aegon Bank met een verdere rente verlaging voor banksparen.   Op maandag 16 februari 2015 worden de rentes van de volgende producten voor banksparen bij Aegon aangepast voor diverse looptijden: Aegon Lijfrente Sparen , Aegon Ontslagvergoeding Sparen, Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren, Aegon Lijfrente Uitkeren , Aegon…

banksparen zoeken

Pensioenschade door nieuw ontslagrecht?

Op 1 juli 2015 wijzigt het ontslagrecht. De belangrijkste verandering is de rnkantonrechtersformule door de aanzienlijk lagere transitievergoeding. rnEr wordt niet uitgesloten dat werknemers na ontslag gaan procederen om op een andere wijze financiële compensatie af te dwingen bij de werkgever. Bijvoorbeeld door de werkgever aansprakelijk te stellen voor pensioenschade. De verwachting is namelijk dat…