Banksparen voor het pensioen = Lijfrentesparen

Banksparen kent in relatie tot uw pensioen twee varianten, namelijk de opbouwende fase tot uw pensioen en de uitkerende fase na uw pensionering. De wordt ook wel aangeduid als lijfrentesparen of lijfrente rekeningen. Voor de opbouw zijn bepaalde voorwaarden van toepassing. Algemeen betekent dit dat als u o.a. een pensioentekort kan aantonen, de stortingen op de lijfrentesparen rekening aftrekbaar zijn in Box-1 en het opgebouwde kapitaal niet in Box-3 meetelt. Lijfrentesparen betekent overigens niet dat u alleen kan/moet sparen. Er zijn ook bankspaarproducten waarbij beleggen mogelijk is. Voor dit belastingvoordeel moet u de jaarruimte bepalen. Lees hier meer over de jaarruimte berekening .

Banksparen en depositogarantiestelsel

Een van de voordelen van banksparen is dat het gespaarde vermogen onder het depositogarantiestelsel valt (mits de bank, de rekening en de rekeninghouder onder de voorwaarden vallen). Het depositogarantiestelsel keert bij een faillissement van een bank maximaal € 100.000 uit per spaarder. Deze regeling geldt per bank(vergunning) en per rekeninghouder (ongeacht het aantal rekeningen).

Banksparen en overlijden

Bij overlijden valt het tegoed in de erfenis, aan alle nabestaanden, dit in tegenstelling tot een lijfrenteverzekering. Indien dit boven de vrijstellingen uitkomt, dient er wel successierecht over betaald te worden. Na overlijden van de rekeninghouder moet men wachten op de afwikkeling van de gehele nalatenschap. In die tijd krijgt de nabestaande (nog) geen uitkering.

Hieronder een overzicht van aanbieders van banksparen in het kader van een pensioen