ZZP pensioen overzicht

Na het “klappen” van het pensioenakkoord, is er veel discussie over ZZP-pensioenen en de mogelijkheden. Een van de mogelijkheden is om extra pensioen op te bouwen op basis van beleggen met een fiscaal voordeel. Dit kan ook onder de bankspaarwet, ondanks dat de naam anders doet vermoeden. Zie de lijst van zzp-pensioen producten en een…

Meer tijd voor minipensioen

De Kamer geeft pensioenuitvoerders een half jaar langer de tijd om pensioenen kleiner dan €2 per jaar af te kopen. Dit is het zogenaamde mini pensioen.  De minipensioentjes zouden eigenlijk per 1 januari 2019 komen te vervallen, maar pensioenuitvoerders geven aan te weinig tijd te hebben om alle aanvragen voor het afkopen hiervan op tijd…

Mini Pensioen vraagt actie deelnemers

Update 19-10-2018: datum van 1 januari naar 1 juli Minipensioenen vervallen Kleine pensioenen (Mini Pensioentjes) verdwijnen per 1 juli 2019 Vanaf 2019 mogen pensioenfondsen minipensioentjes laten vervallen. Het gaat daarbij om pensioenen die niet meer zijn dan € 2,= per jaar. Hoge administratiekosten Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bekendgemaakt dat pensioenfondsen deze…

Brand New Day Pensioenrekening-sparen spaarrente omhoog

Kort na de introductie van de Brand New Day lijfrente (box-1) spaarrekening, ook wel pensioen sparen, gaat de variabele spaarrente omhoog met 0,10% naar 0,70%, per 4-07-2018. Met deze spaarrente komt in de top-3 van variabele rentes. Goed om deze nieuwe spaarrente eens te vergelijken met andere aanbieders, hieronder een overzicht: ABN AMRO pensioen Aanvulling…

Pensioen AOW

Concept Pensioenakkoord gelekt

Het integrale akkoord tussen vakbonden (FNV) en werkgevers (VNO-NCW) over pensioen en AOW is volgens de telegraaf gelekt. De betrokken minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken wil pas reageren na een akkoord. Hoofdlijnen Pensioenakkoord Het concept pensioenakkoord beschrijf in hoofdlijnen de volgende 4 punten: minder snelle stijging AOW-leeftijd afschaffing pensioengaranties afschaffing doorsneepremie zzp’ers onderbrengen bij…

Pensioen beleggen

Pensioen beleggen is mogelijk voor iedereen die een zogenaamd pensioengat heeft. Dit is in de praktijk een geblokkeerde bankrekening waarmee je kunt beleggen en soms ook kunt sparen. In 2017 zijn er een aantal nieuwe pensioen/lijfrente beleggingsrekeningen op de markt gekomen. Dit als gevolg van een wetswijziging, waardoor ook beleggingsondernemingen lijfrentes mogen aanbieden, zo bieden…

banksparen en beleggen: update 2018

Voor het eerst heeft het onderzoeksbureau MoneyView in de MoneyView ProductRating ook de Beleggingslijfrentes (opbouwfase) meegenomen. MoneyView geeft daarbij bankspaarproducten waarbij je kunt beleggen voor de opbouwfase van je pensioen een oordeel voor “prijs” en “voorwaarden”. Aanbieder a.s.r. met Extra Pensioen Beleggen komt op basis van “prijs” volgens Moneyview het beste uit de bus en…