Banksparen voor pensioenuitkering

Hieronder een overzicht van bankspaarproducten voor het (maandelijks) laten laten uitkeren van een aanvullend pensioen:

Productnaam Type
ABN Amro Leefrente Lijfrente uitkeren
AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening Lijfrente uitkeren
Allianz Plus Uitkerende lijfrenterekening Lijfrente uitkeren
Delta Lloyd Lijfrente Oogstrekening Lijfrente uitkeren
OHRA Direct Ingaande Lijfrenterekening Lijfrente uitkeren
Rabo Toekomst Uitkeren Lijfrente uitkeren
Reaal Lijfrente Uitkeer Rekening Lijfrente uitkeren
SNS Bank Lijfrentenieren Lijfrente uitkeren

Fiscale Aspecten

Met deze bankspaarproducten wordt uw bestaande lijfrentecontract, uw lijfrentespaarrekening van een andere financiële instelling gedurende een vastgestelde periode uitgekeerd. Dit is als aanvulling op uw inkomen of uw pensioen.

De uitkeringen vinden plaats op maandbasis.
De minimale uitkeringsduur van de pensioenaanvulling is afhankelijk van wettelijke voorwaarden en wordt mede vastgesteld door het levensjaar waarin u start. De einddatum wordt vooraf vastgesteld en de hoogte van de uitkering is elke termijn gelijk.

  • Indien u start in of na het kalenderjaar waarin u 65 wordt (maar uiterlijk op 31 december van het jaar waarin u 70 wordt) is de minimale uitkeringsduur 5 jaar. U kunt verder zelf de gewenste uitkeringsduur bepalen, maar wettelijk is bepaald dat de hoogte van de jaarlijkse uitkering maximaal € 19.761,- is (bij een looptijd van minder dan 20 jaar).
  • Indien u start vóór het kalenderjaar waarin u 65 wordt, is de minimale uitkeringsduur 20 jaar, vermeerderd met het aantal jaren dat u bij de start jonger bent dan 65 jaar.
  • De financiële instelling zorgt voor de inhouding en afdracht van de verschuldigde loonbelasting en premies volksverzekeringen.
  • Bij overlijden komt de uitkering voor de resterende looptijd ten gunste van de erven. Dit is een groot verschil met de lijfrentes waarbij het opgebouwde vermogen bij overlijden ten gunste van de verzekeraars vervalt indien de nabestaande-uitkering niet is meeverzekerd.

De informatie op deze pagina is met grote zorg samengesteld. Raadpleeg voor de meest recente informatie altijd de aanbieder of een onafhankelijk adviseur. Dit is geen advies of advies tot beleggen. www.banksparenkeuze.nl aanvaard op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor eventueel geleden schade vanwege het gebruik van deze informatie