Meer tijd voor minipensioen

De Kamer geeft pensioenuitvoerders een half jaar langer de tijd om pensioenen kleiner dan €2 per jaar af te kopen. Dit is het zogenaamde mini pensioen.  De minipensioentjes zouden eigenlijk per 1 januari 2019 komen te vervallen, maar pensioenuitvoerders geven aan te weinig tijd te hebben om alle aanvragen voor het afkopen hiervan op tijd…

Mini Pensioen vraagt actie deelnemers

Update 19-10-2018: datum van 1 januari naar 1 juli Minipensioenen vervallen Kleine pensioenen (Mini Pensioentjes) verdwijnen per 1 juli 2019 Vanaf 2019 mogen pensioenfondsen minipensioentjes laten vervallen. Het gaat daarbij om pensioenen die niet meer zijn dan € 2,= per jaar. Hoge administratiekosten Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bekendgemaakt dat pensioenfondsen deze…

DeGiro Pensioenrekening

DeGiro Pensioenrekening DeGiro Pensioenrekening is een bankspaarproduct in de categorie Lijfrente opbouwen. Daarnaast kan er ook voor gekozen worden om (een gedeelte)te beleggen. Banksparen kan een fiscaal voordeel opleveren voor de opbouw van pensioen. Volgens de bankspaarwet dient u wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo dient u een pensioentekort aan te tonen. Lees hier…

Brand New Day – Pensioenrekening-sparen

Brand New Day Pensioenrekening-sparen Brand New Day Pensioenrekening-sparen is een bankspaarproduct in de categorie Lijfrente opbouwen. Het is mogelijk om te sparen op basis van een variabele rente.. De huidige variable rentevergoeding voor dit bankspaarproduct van Brand New Day is op dit moment 0.70%. De laatste renteaanpassing was op 29-06-2018. Zie de tab rentes voor…

Brand New Day Pensioenrekening-sparen spaarrente omhoog

Kort na de introductie van de Brand New Day lijfrente (box-1) spaarrekening, ook wel pensioen sparen, gaat de variabele spaarrente omhoog met 0,10% naar 0,70%, per 4-07-2018. Met deze spaarrente komt in de top-3 van variabele rentes. Goed om deze nieuwe spaarrente eens te vergelijken met andere aanbieders, hieronder een overzicht: ABN AMRO pensioen Aanvulling…

Pensioen AOW

Concept Pensioenakkoord gelekt

Het integrale akkoord tussen vakbonden (FNV) en werkgevers (VNO-NCW) over pensioen en AOW is volgens de telegraaf gelekt. De betrokken minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken wil pas reageren na een akkoord. Hoofdlijnen Pensioenakkoord Het concept pensioenakkoord beschrijf in hoofdlijnen de volgende 4 punten: minder snelle stijging AOW-leeftijd afschaffing pensioengaranties afschaffing doorsneepremie zzp’ers onderbrengen bij…

Pensioen beleggen

Pensioen beleggen is mogelijk voor iedereen die een zogenaamd pensioengat heeft. Dit is in de praktijk een geblokkeerde bankrekening waarmee je kunt beleggen en soms ook kunt sparen. In 2017 zijn er een aantal nieuwe pensioen/lijfrente beleggingsrekeningen op de markt gekomen. Dit als gevolg van een wetswijziging, waardoor ook beleggingsondernemingen lijfrentes mogen aanbieden, zo bieden…

banksparen en beleggen: update 2018

Voor het eerst heeft het onderzoeksbureau MoneyView in de MoneyView ProductRating ook de Beleggingslijfrentes (opbouwfase) meegenomen. MoneyView geeft daarbij bankspaarproducten waarbij je kunt beleggen voor de opbouwfase van je pensioen een oordeel voor “prijs” en “voorwaarden”. Aanbieder a.s.r. met Extra Pensioen Beleggen komt op basis van “prijs” volgens Moneyview het beste uit de bus en…