bank-sparen

Banksparen blijft groeien

Net zoals in voorgaande jaren is het saldo op bankspaarrekeningen ook in 2011 flink toegenomen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (6-8-2012) stond het tegoed eind vorig jaar op elf miljard euro, een vervijfvoudiging ten opzichte van 2009. Eind 2010 stond het bankspaartegoed op zes miljard euro. Het aandeel bankspaartegoeden op het totale spaartegoed nam…

banksparen zoeken

Wet verhoging AOW-leeftijd aangenomen

De senaat heeft vannacht (11-07-2012) ingestemd met het verhogen van de AOW-leeftijd zoals deze in het Lenteakkoord is opgenomen. De wijziging werd aangenomen door een meerderheid van de parlementsleden in de Eerste Kamer. Ruim een halve eeuw na invoering van de Algemene Ouderdoms Wet (AOW) in 1957 gaat de pensioenleeftijd omhoog en staat in 2023…

bank-sparen

AD: Banksparen is een hit

Kort Nieuws: Volgens het AD (12 juni 2012) is banksparen een hit Nederlanders zijn driftig aan het banksparen geslagen volgens het AD op basis van een onderzoek door IG&H naar fiscaal aantrekkelijk sparen. Inmiddels hebben consumenten voor bijna 13 miljard euro in banksparen zitten.  Lees hier het artikel

Lente akkoord slecht voor banksparen

Na de introductie in 2008 is banksparen uitgegroeid tot een belangrijke groep van producten voor pensioen, hypotheek en ontslagvergoeding. Voor het vierde jaar op rij is banksparen explosief gegroeid tot bijna €13 miljard. Het Lente-akkoord en de aanstaande verkiezingen van 12 september zorgen echter voor onzekerheid, met name op het gebied van de bankspaarhypotheek en…

Einde bankspaarhypotheek in zicht ?

Volgens het "kunduz-akkoord" moeten huizenkopers per 2013 verplicht aan de annuïteitenhypotheek waarbij er vanaf de eerste maand op de lening moet worden afgelost. Nederlanders die dan hun eerste huis kopen, moeten zich dan opmaken voor een fors hogere maandlast. Einde bankspaarhypotheek? Het  "kunduz-akkoord" lijkt het einde te betekenen van de bankspaarhypotheek. Nu is steeds vaker…

Verbetering fiscaal geruisloze voortzetting

Reeds opgebouwde eigenwoningkapitaal onder banksparen is niet altijd gemakkelijk mee te nemen naar een nieuwe hypotheek en kan daardoor een fiscale boete opleveren. Wat is fiscaal geruisloos voortzetten? Bij een hypotheek kan een kapitaalverzekering of bankspaarproduct  gekozen worden waarbij met een fiscaal voordeel wordt gespaard voor de aflossing van deze hypotheek. Voor deze spaarrekening eigen…

Mogelijk 7,5 miljoen pensioendeelnemers gekort

Voor circa 7,5 miljoen pensioendeelnemers volgt mogelijk een korting op het pensioen in 2013. 103 pensioenfondsen hebben aangegeven dat de pensioenen worden verlaagd, als omstandigheden niet verbeteren, aldus de pensioenfederatie op 20 februari 2012. Lijst van pensioenfondsen die korten De Pensioenfederatie heeft een lijst gepubliceerd van 80 van de 103 fondsen die dreigen te moeten…

bank-sparen

AFM: Meeste Nedenlanders niet pensioenbewust

Bijna 70% van de Nederlanders is volledig onbewust van hun pensioen en weet niet of de financiële situatie na pensionering wel toereikend zal zijn, dit blijkt uit onderzoek (9-2-2012) van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).  Volgens de AFM is er meer nodig om de pensioendeelnemers in actie te krijgen. "Pensioen is voor veel mensen het…

Banksparen ook volgens Vara’s Kassa voordeliger

In het programma Vara Kassa van 4 februari j.l. geeft KapĆ© Breukelaar, Kassa’s onafhankelijke financiĆ«le adviseur,aan dat banciare lijfrentes (banksparen) veel gunstiger kunnen zijn. Zie hieronder het gedeelte van de uitzending met betrekking tot de bancaire lijfrentes. Meer achtergrond informatie en eerdere uitzendingen zijn te vinden op de volgende pagina Vara Kassa’s conclusies De conclusie…

Korten pensioenen, wat zijn de netto gevolgen

In januari 2012 hebben veel pensioenfondsen hun dekkingsgraad per eind 2011 bekend gemaakt.  Een aantal pensioenfondsen heeft ook al maatregelen aangekondigd, waaronder kortingen op de bestaande pensioenen tot 7%. Wat zijn de gevolgen nu onder aan de streep?    Dekkingsgraad pensioenfondsen De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft weer in hoeverre zij in staat zijn hun…