Versnelde verhoging AOW leeftijd in 2016

In 2015 is het wetsvoorstel versnelde verhoging AOW leeftijd aangenomen. Met ingang van 2016 gaat de AOW leeftijd versneld omhoog. De AOW-leeftijd wordt nu vanaf 2016 in stappen van 3 maanden verhoogd en vanaf 2018 in stappen van 4 maanden. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Verhoging in  Verhoging in maanden  AOW-leeftijd…

Banksparen 2016, de belangrijkste wijzigingen

In 2015 hebben er op pensioengebied en dus ook voor banksparen diverse wijzigingen plaatsgevonden.  Zo werd het pensioen afgetopt op 100.000 euro en de jaarruimte aanzienlijk kleiner . Prinsjesdag 2015 brengt deze keer weinig nieuwe wijzigingen voor banksparen met zich. We hebben een overzicht gemaakt van de belangrijkste wijzigingen die in het belastingplan 2016 staan.…