bank-sparen

Banksparen blijft maar groeien

Zoals als bleek uit de cijfers van het CBS (zie artikel banksparen groeit explosief) , bevestigt de DNB deze groei in haar meest recente rapportage over banksparen. Marktaandeel banksparen blijft groeien Het marktaandeel van banksparen blijft groeien, deels ten koste van de verzekeringsmarkt. Sinds 1-1-2008 is banksparen mogelijk. Eind 2008 was het bankspaarsaldi bij de…

banksparen zoeken

Term Banksparen onduidelijk volgens DNB

Transparantie De vraag of de markt door de introductie van banksparen transparanter is geworden, is niet gemakkelijkte beantwoorden. Enerzijds zijn de kaders voor bankspaarproducten door de wetgever ontworpen met producttransparantie als doel: mede daardoor zijn bankspaarproducten in veel gevallen transparant van aard. Anderzijds spelen ook factoren die de transparantie in de markt belemmeren. Ten eerste…

Consumenten en banken profiteren van banksparen

Zowel de consument, die spaart voor de oude dag of het aflossen van een hypotheek, als de aanbieders van banksparen (banken en beleggingsinstellingen) lijken te profiteren van de toegenomen concurrentie door de bankspaarwet van 2008, schrijft De Nederlandsche Bank (DNB) vandaag in zijn kwartaalbericht. De Nederlandse markt voor fiscaal gefaciliteerde vermogensvorming verandert in snel tempo…

Brandnewday favoriet bij pensioenswitchers

Brand New Day wordt het vaakst als favoriet aangewezen door respondenten die zich online oriënteren naar een aanvullend pensioen (uitgestelde lijfrente). Dat blijkt uit de Web Performance Scan die onderzoeksbureau WUA! in augustus uitvoerde. Vraagstelling De deelnemers in de leeftijd van 40-55 van dit onderzoek kregen de volgende opdracht mee: ‘U heeft al een aanvullend…

bank-sparen

OHRA past rentevergoeding banksparen naar beneden aan

OHRA heeft zowel voor de OHRA Pensioenrekening als de OHRA Direct Ingaande Lijfrenterekening de rentevergoedingen voor bijna alle deposito’s naar beneden aangepast. De minimale renteaanpassing was 0.2% wat fors te noemen is. OHRA zakt daarmee naar de onderste regionen voor wat betreft de rente vergoedingen op banksparen voor het pensioen.De rentewijzigingen zijn ingegaan per 16…

bank-sparen

Banksparen groeit ook hard bij Delta lloyd

De bankspaar tegoeden bij Delta Lloyd zijn in een jaar tijd meer dan verdubbeld. Banksparen, een vorm van fiscaal gestimuleerd sparen ten behoeve van de aflossing van de hypotheek en oude dag die sinds 2008 bestaat, nam een grote vlucht. De tegoeden stegen ten opzichte van eind 2009 met 232 miljoen euro tot 529 miljoen…

bank-sparen

hypotheekregeling banksparen nog steeds slecht bekend

Volgens onderzoek van TNS Nipo zijn consumenten die een hypotheek willen sluiten slecht op de hoogte van banksparen. Het is nu twee en een half jaar geleden dat banksparen werd geïntroduceerd. Wat echter opvalt, is dat de hypotheekregeling banksparen nog steeds slecht bekend is bij de hypotheekoriënteerders. Eén op de vijf zegt precies te weten…

banksparen zoeken

OHRA en Delta Lloyd starten met aanbieden Gouden Handdruk

Zowel OHRA als Delta Lloyd zijn gestart met het aanbieden van banksparen voor een gouden handdruk, het zogenaamde stamrechtsparen. De producten zijn beide voor de opbouwfase en zijn: OHRA Gouden handdruk opbouwrekening Delta Lloyd Gouden handdruk groeirekening  De voorwaarden en rentevergoedingen zijn gelijk aan die van OHRA, beide financiele instellingen zijn onderdeel van Delta Lloyd…

OHRA Gouden Handdruk Spaarrekening

OHRA Gouden Handdruk Spaarrekening {tab= Overzicht} OHRA Gouden Handdruk Spaarrekening is een bankspaarproduct in de categorie Stamrechtsparen Opbouw. Het is mogelijk om te sparen op basis van een variabele rente. De huidige variable rentevergoeding voor dit bankspaarproduct van OHRA is op dit moment 1.30%. De laatste renteaanpassing was op 10-07-2014. Zie de tab rentes voor…