bank-sparen

Banksparen blijft groeien

Net zoals in voorgaande jaren is het saldo op bankspaarrekeningen ook in 2011 flink toegenomen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (6-8-2012) stond het tegoed eind vorig jaar op elf miljard euro, een vervijfvoudiging ten opzichte van 2009. Eind 2010 stond het bankspaartegoed op zes miljard euro. Het aandeel bankspaartegoeden op het totale spaartegoed nam…