bank-sparen

Banksparen blijft maar groeien

Zoals als bleek uit de cijfers van het CBS (zie artikel banksparen groeit explosief) , bevestigt de DNB deze groei in haar meest recente rapportage over banksparen. Marktaandeel banksparen blijft groeien Het marktaandeel van banksparen blijft groeien, deels ten koste van de verzekeringsmarkt. Sinds 1-1-2008 is banksparen mogelijk. Eind 2008 was het bankspaarsaldi bij de…

banksparen zoeken

Term Banksparen onduidelijk volgens DNB

Transparantie De vraag of de markt door de introductie van banksparen transparanter is geworden, is niet gemakkelijkte beantwoorden. Enerzijds zijn de kaders voor bankspaarproducten door de wetgever ontworpen met producttransparantie als doel: mede daardoor zijn bankspaarproducten in veel gevallen transparant van aard. Anderzijds spelen ook factoren die de transparantie in de markt belemmeren. Ten eerste…