Pensioen AOW

Concept Pensioenakkoord gelekt

Het integrale akkoord tussen vakbonden (FNV) en werkgevers (VNO-NCW) over pensioen en AOW is volgens de telegraaf gelekt. De betrokken minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken wil pas reageren na een akkoord. Hoofdlijnen Pensioenakkoord Het concept pensioenakkoord beschrijf in hoofdlijnen de volgende 4 punten: minder snelle stijging AOW-leeftijd afschaffing pensioengaranties afschaffing doorsneepremie zzp’ers onderbrengen bij…

Review Brand New Day

Bedrijfsprofiel Brand New Day Brand New Day (BND)  is begin 2010 opgericht om volgens de oprichters (Kalo Bagijn en Thierry Schaap) de strijd aan te gaan met de grote verzekeraars.  Belangrijke marketing aspecten die BND hierbij gebruikt zijn ernome lage kosten, geen verborgen kosten (transparantie), On-Nederlandse service en Belangrijke risico’s worden afgedekt (rente & inflatie…

banksparen zoeken

Review Banksparen

Het vergelijken van banksparen kan al gauw duizenden euro’s op als men de aanbieders vergelijkt op basis van de geboden rentevergoeding op bijvoorbeeld lijfrentesparen. Echter de hoogste rente is slechts 1 aspect bij het vergelijken van bankspaar aanbieders. Voor een goede beeld van de aanbieder en de bankspaarproducten is er een “review” overzicht beschikbaar met…

Banksparen voor de kosten van een uitvaart

Banksparen voor de kosten van een uitvaart (ook wel uitvaartsparen genoemd) is het sparen op een geblokkeerde spaarrekening en per 1-1-2010 toegevoegd aan de wet banksparen. Via uitvaartsparen wordt verplicht spaarsaldo te gebruiken voor de kosten van de uitvaart van de rekeningenhouder, dit is dus een geblokkeerde (spaar)rekening. Het voordeel om te sparen via een…

banksparen zoeken

Pensioen vragen: uitleg over de vier pijlers

Vragen en uitleg over uw Pensioen: de vier basispijlers. Het Nederlandse pensioenbouwwerk kent een viertal pijlers: AOW Werkgeverspensioen Pensioensparen/lijfrentesvoorzoorzieningen Eigen geld/vermogen Pijler 1: AOW, collectieve ouderdomspensioen De eerste is de AOW, die een basisvoorziening biedt. Nederland kent een verplicht, collectief ouderdomspensioen, de AOW. Het vormt een basisinkomen voor bijna iedereen in ons land die 65…

Banksparen: Sparen of beleggen

Bij veel bankspaarproducten is het naast sparen ook mogelijk om te beleggen of soms is het alleen mogelijk om te beleggen. Voor de keuze van sparen of beleggen of een combinatie daarvan zij naast uw persoonlijke situatie een aantal belangrijke (standaard) factoren die meegewogen kunnen worden, deze samen bepalen namelijk uiteindelijk het rendement en dus…

Beleggen met banksparen

Banksparen en Beleggen   Diverse aanbieders spelen in op een wetswijziging die mogelijk maakt dat ook beleggingsondernemingen lijfrenteproducten aanbieden. Voorheen mochten lijfrenten met een fiscale faciliteit alleen aangeboden worden door verzekeraars, banken. Dit is het wel bekende banksparen, waarbij je overigens ook al mocht beleggen! De wetswijziging is in maart 2017 aangenomen door de Eerste…

Banksparen of een lijfrenteverzekering: de verschillen

Banksparen of een lijfrenteverzekering? De meeste voorwaarden die bij een lijfrenteverzekering gelden, gelden ook bij banksparen. Welke het beste past is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Hieronder een nadere toelichting over banksparen of een lijfrenteverzekering in relatie tot uw pensioen. Er zijn ook verschillen in relatie tot banksparen voor het aflossen van de hypotheekschuld, deze…

Banksparen jaarruimte bereken

Banksparen voor aanvullend pensioen (de opbouw fase) Hoe werkt het? Als u inkomstenbelasting betaalt en u een pensioentekort hebt, is dit product mogelijk geschikt voor u. Of u daadwerkelijk een pensioentekort hebt, blijkt uit de berekening van uw  jaarruimte en/of reserveringsruimte. Het vermogen wordt op een geblokkeerde rekening opgebouwd door te sparen en/of te beleggen. De…

bank-sparen

Banksparen Algemeen

Algemeen overzicht Banksparen Banksparen is de mogelijkheid om in Nederland fiscaal gunstig voor de aflossing van de hypotheek en voor een (aanvullend) pensioen te sparen bij een bank. De oude wetgeving voorzag uitsluitend in mogelijkheden bij verzekeraars. De wet die banksparen mogelijk maakt trad op 1 januari 2008 in werking. Geschiedenis De mogelijkheid tot banksparen…