bank-sparen

Nieuwe pensioenregels 2015 geven weinig ruimte voor verhoging

Door noodzakelijk “technisch onderhoud” van het Nederlands pensioenstelsel moeten gepensioneerden waarschijnlijk nog jaren wachten tot hun pensioen weer volledig kan worden opgehoogd met de inflatie. Dit blijkt uit het wetvoorstel dat de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Jetta Klijnsma, dat zij vandaag indiende bij de Tweede Kamer. Het financieel toetsingskader (FTK) gaat in per…

Pensioen tekort en nu?

Er blijkt een grote kloof te zijn tussen de verwachtingen die Nederlanders hebben van hun pensioen en wat ze daadwerkelijk op bouwen. Er is een behoorlijk vermogen nodig om dit te “repareren”. Vaste lasten in kaart? Hoeveel geld je voor een goed pensioen nodig hebt, hangt voor een deel af van de hoogte van je…

banksparen zoeken

Wat is pensioensparen?

Waarom pensioensparen? Het kabinet wil de pensioenopbouw vanaf volgend jaar (2015) fors beperken. Jaarlijks kan nog maar 1,875 (in plaats van 2,25) procent van het inkomen opzij worden gelegd voor de oudedagsvoorziening. Die ingreep moet bijna 3 miljard opleveren, de grootste bezuiniging uit het regeerakkoord. Over inkomens boven een ton (€ 100.000) kan straks helemaal…

Banksparen en uw gouden handdruk: de mogelijkheden

LET OP: Sinds 2014 is gouden handdruk banksparen voor “nieuwe”gevallen niet meer mogelijk. Welke mogelijkheden zijn er voor uw ontslagvergoeding (gouden handdruk) ? Wanneer u een ontslagvergoeding (gouden handdruk) ontvangt dan zijn er diverse mogelijkheden met betrekking tot het laten uitkeren van dat bedrag. Er zijn een aantal mogelijkheden met mogelijk grote financiële verschillen. Dit…

banksparen zoeken

Pensioenleeftijd-verwachting

Door GFK wordt jaarlijks de verwachte (verwacht volgens huidige pensioenregeling), gewenste (willen werken), gevreesde (moeten werken) en haalbare (kunnen werken) pensioenleeftijd gemeten onder 1000 werknemers . Verwachte gemiddelde pernsioenleeftijd volgens de huidige pensioenregeling is volgens het onderzoek is 65,9 jaar. De haalbare pensioenleeftijd gaat richting 65,4 jaar. Gewenste pensioenleeftijd is echter 64,2 jaar terwijl de…

Belastingvoordeel? Bereken uw jaarruimte 2013

Wilt u bijsparen voor uw pensioen? En wilt u gebruikmaken van het belastingvoordeel? Open dan een pensioen bankspaarrekening en stort hierop vóór 31 december uw ‘jaarruimte’. Wat is ‘jaarruimte’? U mag van de Belastingdienst elk jaar uw jaarruimte op een pensioenrekening storten. En die jaarruimte mag u dan weer verrekenen met uw inkomstenbelasting. De hoogte…

banksparen zoeken

Banksparen in 2014

Banksparen in 2014, wat is de stand van zaken. Banksparen tot 2014, een terugblik Banksparen is sinds 1 januari 2008 mogelijk door de bankspaarwet, na een wetsvoorstel van Staf Depla (PvdA) en Bibi de Vries (VVD). Deze wet maakt het mogelijk om fiscaal gunstig te sparen bij een bank voor de aflossing van de hypotheek…

bank-sparen

Wijzigingen pensioen en lijfrente 2014

De fiscale regels voor het aanvullend pensioen (ook wel Witteveenkader genoemd) en dus banksparen voor het pensioen veranderen per 1 januari 2014. Op 1 januari 2014 gaat de pensioenrichtleeftijd naar 67 jaar. Vervolgens wordt deze pensioenrichtleeftijd op vergelijkbare wijze als de AOW-leeftijd gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting. Dat wil zeggen dat jaarlijks wordt…

banksparen zoeken

Akkoord over pensioenstelsel

Akkoord over pensioenstelsel, van 2,25% naar 1,85% maar geen plafond van 100 duizend euro Vakbonden en werkgevers zijn het met het kabinet eens geworden over aanpassingen in het pensioenstelsel. Dit blijkt uit een brief van staatssecretaris Weekers (VVD, Financiën) en Klijnsma (PvdA, Sociale zaken) die aan de tweede kamer is gestuurd. Zoals al in het…

Uitgelicht: Banksparen bij SynVest

Synvest is een relatief nieuwe aanbieder op het gebied van banksparen. Als één van de weinige aanbieders wordt er niet een standaard geblokkeerde spaarrekening aangeboden, maar zijn de producten gebaseerd op SynVest Beleggingsfondsen (SynVest German RealEstate Fund N.V.). Interessant genoeg dus om deze aanbieder eens “uit te lichten”.   Inflatie te lijf. De bancaire lijfrente…