banksparen zoeken

Pensioenleeftijd-verwachting

Door GFK wordt jaarlijks de verwachte (verwacht volgens huidige pensioenregeling), gewenste (willen werken), gevreesde (moeten werken) en haalbare (kunnen werken) pensioenleeftijd gemeten onder 1000 werknemers . Verwachte gemiddelde pernsioenleeftijd volgens de huidige pensioenregeling is volgens het onderzoek is 65,9 jaar. De haalbare pensioenleeftijd gaat richting 65,4 jaar. Gewenste pensioenleeftijd is echter 64,2 jaar terwijl de…