bank-sparen

Nieuwe pensioenregels 2015 geven weinig ruimte voor verhoging

Door noodzakelijk “technisch onderhoud” van het Nederlands pensioenstelsel moeten gepensioneerden waarschijnlijk nog jaren wachten tot hun pensioen weer volledig kan worden opgehoogd met de inflatie. Dit blijkt uit het wetvoorstel dat de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Jetta Klijnsma, dat zij vandaag indiende bij de Tweede Kamer. Het financieel toetsingskader (FTK) gaat in per…