banksparen zoeken

Pensioen vragen: uitleg over de vier pijlers

Vragen en uitleg over uw Pensioen: de vier basispijlers. Het Nederlandse pensioenbouwwerk kent een viertal pijlers: AOW Werkgeverspensioen Pensioensparen/lijfrentesvoorzoorzieningen Eigen geld/vermogen Pijler 1: AOW, collectieve ouderdomspensioen De eerste is de AOW, die een basisvoorziening biedt. Nederland kent een verplicht, collectief ouderdomspensioen, de AOW. Het vormt een basisinkomen voor bijna iedereen in ons land die 65…