Banksparen bij Brand New Day

Brand New Day (BND) is begin 2010 opgericht om volgens de oprichters (Kalo Bagijn en Thierry Schaap) de strijd aan te gaan met de grote verzekeraars. Volgens eigen zeggen is Brand New Day In 5 jaar van zolderkamer naar middelgrote levensverzekeraar groeit. Richting 1 miljard In 2014 steeg het aantal klanten van Brand New Day…

Jaarruimte 2015 en banksparen

Wilt u een extra aftrekpost in uw belastingaangifte over 2015? Kom dan snel in actie en bereken of u met belastingvoordeel uw pensioen kunt aanvullen. Bepaal uw jaarruimte, kies het passende bankspaarproduct en zorg ervoor dat uiterlijk op 31 december a.s. op de rekening bij de aanbieder staan. Jaarruimte bepalen Haast vanzelfsprekend heeft de overheid regels…

Eigen pensioenpotje door lage rente ook de klos

De als maar dalende rente blijft de mensen met een eigen pensioenpotje op basis van banksparen of lijfrente hebben opgebouwd zijn de klos hard raken. Het totale pensioenbedrag is al snel 10% minder zijn dan 2 jaar geleden. Ook lage rentes bij banksparen De Nederlanders die extra pensioen hebben opgebouwd en deze nu willen uitkeren…

Versnelde verhoging AOW leeftijd in 2016

In 2015 is het wetsvoorstel versnelde verhoging AOW leeftijd aangenomen. Met ingang van 2016 gaat de AOW leeftijd versneld omhoog. De AOW-leeftijd wordt nu vanaf 2016 in stappen van 3 maanden verhoogd en vanaf 2018 in stappen van 4 maanden. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Verhoging in  Verhoging in maanden  AOW-leeftijd…

Banksparen 2016, de belangrijkste wijzigingen

In 2015 hebben er op pensioengebied en dus ook voor banksparen diverse wijzigingen plaatsgevonden.  Zo werd het pensioen afgetopt op 100.000 euro en de jaarruimte aanzienlijk kleiner . Prinsjesdag 2015 brengt deze keer weinig nieuwe wijzigingen voor banksparen met zich. We hebben een overzicht gemaakt van de belangrijkste wijzigingen die in het belastingplan 2016 staan.…

Belastingplan 2016: Bescherming pensioenopbouw

Zoals verwacht, zijn er op Prinsjesdag 2015 geen nieuwe pensioenplannen gepresenteerd en zit er dus weinig nieuws in het belastingplan 2016 op dit gebied. Wel is er een betere bescherming voor de pensioenopbouw bij een bijstandsuitkering. Wat verandert er per 1-1-2016? Heeft u pensioenvermogen in een pensioenfonds of derdepijlerregeling (lijfrente) opgebouwd? En wilt u bij…

bank-sparen

Informatie over lijfrente beter op orde volgens AFM

De zes grootste verzekeraars hebben ten opzichte van 2013 de informatieverstrekking aan consumenten over expirerende lijfrentes verbeterd, zo blijkt uit nieuw onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). In 2013 was de informatieverstrekking nog onvoldoende. De AFM is positief over deze ontwikkeling, maar ziet tegelijkertijd nog ruimte voor verdere verbetering. Betere informatie aflopende lijfrente Verzekeraars…

Van Pensioenknip naar Doorbeleggen met Pensioen

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken heeft op 16 juni in de Tweede Kamer aangegeven dat zij de pensioenknip wil herinvoeren. Met deze pensioenknip hoeven mensen met een premiepensioen niet langer hun levenslange pensioenuitkering in een keer op te kopen. In januari 2014 werd de pensioenknipregeling afgeschaft omdat minder dan 1% van de mensen daadwerkelijk koos…

40% van de gepensioneerden leeft soberder

Veertig procent van de gepensioneerden leeft soberder, nadat men met pensioen is. Sommige gepensioneerden moeten zelfs een bijbaantje nemen om het pensioen aan te vullen. Volgens hen is het dus terecht dat vier op de tien Nederlanders zich zorgen maken over het pensioen. De helft van de Nederlanders denkt niet genoeg te ontvangen om de…