Belastingplan 2009, lijfrente en banksparen

In de lijfrentesfeer (belastingplan 2009) staan er de volgende aanpassingen/vereenvoudigingen op het gebied van: Splitsing van lijfrente.  Afkoop kleine lijfrente.  Inhouding loonbelasting afkoopsommen.  Vervallen aftrekverplichting bij emigratie voor saldolijfrenten.  Verhoging maximum premiegrondslag derde pijler.   Splitsing lijfrente Het gaat hier om splitsingproblematiek van lijfrente, waarvan een gedeelte van de premie fiscaal niet in aftrek is…