Pensioen AOW

Concept Pensioenakkoord gelekt

Het integrale akkoord tussen vakbonden (FNV) en werkgevers (VNO-NCW) over pensioen en AOW is volgens de telegraaf gelekt. De betrokken minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken wil pas reageren na een akkoord. Hoofdlijnen Pensioenakkoord Het concept pensioenakkoord beschrijf in hoofdlijnen de volgende 4 punten: minder snelle stijging AOW-leeftijd afschaffing pensioengaranties afschaffing doorsneepremie zzp’ers onderbrengen bij…