Banksparen en uw Gouden Handdruk

Op prinsjesdag is het belastingplan van 2010 gepresenteerd. Hierin werd o.a. duidelijk dat vanaf 2010 ontslagvergoedingen (ook wel gouden handdruk of stamrecht) ondergebracht kunnen worden op een bankspaarrekening. Het kabinet ziet in een fiscaal gefaciliteerde bankspaarvariant voor de stamrechtvrijstelling bij uitstek een gelegenheid om banksparen uit te breiden. Op 22 december 2009 isĀ  de 1e…

bank-sparen

Delta Lloyd en OHRA introduceren nieuwe deposito’s voor banksparen

Sinds 16 januari 2010 hebben OHRA en Delta Lloyd (beide Delta Lloyd Bank) de beschikbare deposito's voor hun bankspaarproducten uitgebreid met diverse nieuwe looptijden voor de gerelateerde deposito's. Voor de lijfrente uitkerende fase zijn de producten OHRA Direct Ingaande Lijfrente  en Delta Lloyd Lijfrente Oogstrekening voorzien van deposito's met korte looptijden, te weten: 1 jaar…