Nederlander kent voordelen banksparen niet

Ruim 90% van de Nederlanders is onbekend met de voordelen van banksparen. Eén op de vier geeft weliswaar aan bekend te zijn met banksparen, maar weet niet precies wat het inhoudt. Zelfs na uitleg over banksparen, blijkt de meerderheid niets te weten over het belastingvoordeel en de lagere en transparante kosten. Toch worden juist deze…