Behandeling wetsvoorstel banksparen 10-december

Laatste nieuws banksparen: De behandeling van dit wetsvoorstel staat gepland op 10 december aanstaande. De voorgestelde datum van inwerkingtreding is nog steeds 1 januari 2008.Voor meer informatie zie www.eerstekamer.nl (daar zoeken op 30432) of www.stafdepla.nl (op diverse onderdelen van die site). Meer informatie over het initiatiefvoorstel van Depla en Blok kunt u ook nalezen via:…