Meer tijd voor minipensioen

De Kamer geeft pensioenuitvoerders een half jaar langer de tijd om pensioenen kleiner dan €2 per jaar af te kopen. Dit is het zogenaamde mini pensioen.  De minipensioentjes zouden eigenlijk per 1 januari 2019 komen te vervallen, maar pensioenuitvoerders geven aan te weinig tijd te hebben om alle aanvragen voor het afkopen hiervan op tijd…

Mini Pensioen vraagt actie deelnemers

Update 19-10-2018: datum van 1 januari naar 1 juli Minipensioenen vervallen Kleine pensioenen (Mini Pensioentjes) verdwijnen per 1 juli 2019 Vanaf 2019 mogen pensioenfondsen minipensioentjes laten vervallen. Het gaat daarbij om pensioenen die niet meer zijn dan € 2,= per jaar. Hoge administratiekosten Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bekendgemaakt dat pensioenfondsen deze…