bank-sparen

Banksparen vergelijken: Hoe kan je aanbieders vergelijken

Allereerst is het doel van banksparen belangrijk. Daarom moet je eerst bepalen voor welk doel je banksparen wilt gaan gebruiken. Denk hierbij aan de volgende vragen: Wil je sparen of beleggen voor aanvullend pensioen? Wil je het totaalbedrag in één keer krijgen uitgekeerd of kies je voor een uitkering in lijfrente? Wil je sparen om…

Banksparen vergelijken: Verschillen in rentebijschrijven

Belangrijk aandachtspunt is de manier van rentevergoeding. Met uitzondering van ASR Bank, ING en Rabobank kennen alle bankspaaraanbieders een samengestelde interestvergoeding, waarbij zowel over de hoofdsom als over de rentebijschrijvingen hezelfde rente wordt vergoed. ASR Bank, ING en rabobank kennen een afwijkende methode. Bij deze aanbieders worden de jaarlijkse rentebijschrijvingen steeds opgerent tegen de nieuwe…

Banksparen uitkeren: wat hou ik netto over in de maand?

Stel u kiest voor een bankspaarproduct om het opgebouwde pensioensaldo (lijfrente) te laten uitkeren en kiest voor een bankspaarrekening voor 10 jaar tegen 3,30% en het begin saldo is € 50.000. Wat blijft er dan netto in de maand over? Hieronder een kort overzicht van de bruto- en netto uitkering na kosten en belastingen: Bruto…

bank-sparen

Banksparen en de jaarruimte, hoe zit dat?

Indien u wilt (bank)sparen voor een aanvulling op uw pensioen moet er aangetoond worden dat er sprake is van een pensioengat. Hiertoe heeft de fiscus de jaarruimte formule ontwikkeld. De jaarruimte formule bepaald of op basis van het salaris voldoende pensioen via de werkgever is opgebouwd. De uitkomst van de formule is het bedrag dat…

Banksparen en Overlijdensrisicoverzekering

Indien u wilt u banksparen voor het aflossen van de hypotheekschuld, dan is de vraag of een overlijdensrisicoverzekering nodig is? In een kapitaalverzekering eigen woning zit al een overlijdensrisicoverzekering. Bij banksparen is dat niet het geval. De vraag is of het nodig is dat (een deel van de) hypotheek wordt afgelost als u overlijdt. Als…

bank-sparen

Hoe zit het met banksparen en langlevenrisico?

Indien u spaart voor een pensioenaanvulling, dan is het goed om rekening te houden met het 'langlevenrisico'. Een lijfrenteverzekering keert uit tot uw overlijden, ongeacht hoe oud u wordt. Bij banksparen spreekt u af in hoeveel jaar tijd het spaartegoed wordt uitbetaald; vaak minimaal tot aan uw 85ste. Mocht u langer leven dan de afgesproken…

banksparen zoeken

Wat is het verschil tussen banksparen en gewoon sparen?

Op een gewone spaarrekening betaalt u vermogensbelasting boven een vrijstelling van € 20.785. Dit is een belasting van 1,2% netto (2011) U kunt sparen zoveel als u wilt en voor elk doel, u bepaalt zelf hoeveel en wanneer u spaart en wanneer u het geld opneemt. Bij banksparen voor bijvoorbeeld het pensioen betaalt u daarentegen…

bank-sparen

Wat is uitvaartsparen?

Banksparen voor de kosten van een uitvaart (ook wel uitvaartsparen genoemd) is het sparen op een geblokkeerde spaarrekening en per 1-1-2010 toegevoegd aan de wet banksparen. Via uitvaartsparen wordt verplicht spaarsaldo te gebruiken voor de kosten van de uitvaart van de rekeningenhouder, dit is dus een geblokkeerde (spaar)rekening. Het voordeel om te sparen via een…

Valt Banksparen onder het garantiedepositostelsel?

Een van de voordelen van banksparen is dat het gespaarde vermogen onder het depositogarantiestelsel valt (mits de bank, de rekening en de rekeninghouder onder de voorwaarden vallen). Het depositogarantiestelsel keert bij een faillissement van een bank maximaal € 100.000 (2011) uit per spaarder. Deze regeling geldt per bank(vergunning) en per rekeninghouder (ongeacht het aantal rekeningen).