Meer tijd voor minipensioen

De Kamer geeft pensioenuitvoerders een half jaar langer de tijd om pensioenen kleiner dan €2 per jaar af te kopen. Dit is het zogenaamde mini pensioen.  De minipensioentjes zouden eigenlijk per 1 januari 2019 komen te vervallen, maar pensioenuitvoerders geven aan te weinig tijd te hebben om alle aanvragen voor het afkopen hiervan op tijd…