Regeerakkoord – nieuw pensioenstelsel met individuele spaarpotten

Het kabinet Rutte III gaat het pensioenstelsel behoorlijk vernieuwen voor 2020. De sociale partners moeten de plannen vormgeven. In de loop van 2018 moet op hoofdlijnen overeenstemming zijn bereikt zodat daarna kan worden begonnen met het maken van wetgeving. In de basis blijven met we z’n allen verplicht pensioen op te bouwen en de risico’s delen, maar krijgen allemaal…