Een aanvullend pensioen sparen (lijfrentesparen) kan ook via banksparen. Dit is de zogenaamde opbouwfase. Vervolgend kan u met dit kapitaal op uw pensioendatum
een uitkering aankopen, de zogenaamde uitkeringsfase. Hierbij is de gedachte dat u belastingvoordeel haalt omdat het inkomen lager zal zijn na de pensioendatum.

Opbouw kapitaal voor pensioen

Als u een pensioentekort heeft, kunt u belastingvrij vermogen opbouwen voor uw pensioen op een bankspaarrekening. Om vast te stellen of u een pensioentekort heeft en hoe hoog dit tekort is, wordt in de belastingaangifte gekeken naar het gebrek aan pensioenopbouw in het jaar zelf (de jaarruimte) en in de voorgaande zeven jaren (de reserveringsruimte). U kunt jaarlijks niet meer belastingvrij sparen dan het berekende pensioentekort.
De berekening van het pensioentekort is bij banksparen en een lijfrenteverzekering hetzelfde.

Hieronder een overzicht van de variabele rente voor lijfrentesparen in de opbouwfase. Het is zeker verstandig om ook de rentevergoedingen met
een langere looptijd (deposito’s) van de aanbieders te vergelijken of naar de beleggingsmogelijkheden. Als het goed is start de opbouwfase vele jaren voor de pensioendatum.

Variabele rente voor lijfrente in opbouw fase

Aanbieder Product Variabele rente
ABN AMRO Bank Pensioen Aanvulling 1.00%
SNS Bank Lijfrente Sparen 0.75%
Brand New Day Pensioenrekening-sparen 0.70%
Delta Lloyd Lijfrente Groeirekening 0.65%
OHRA Pensioen Spaarrekening 0.65%
AEGON Bank Lijfrente Sparen 0.60%
RegioBank Aanvullend Pensioen Sparen 0.60%
BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening 0.60%
Nationale-Nederlanden Aanvullend PensioenSparen 0.55%
Rabobank ToekomstSparen/Beleggen 0.50%
ASR Lijfrente Spaarrekening 0.50%
Centraal Beheer Extra Pensioen Sparen 0.40%

Controleer altijd de laatste rentestand ook bij de website van de aanbieder zelf.

De actuele rente voor deposito's van lijfrentesparen in de opbouw fase kunt u hier vinden.

De actuele rente voor deposito's van lijfrentesparen in de uitkerende fase kunt u hier vinden.