Belangrijke update: Sinds 2013 is het niet meer mogelijk deze producten nieuw af te sluiten voor bestaande hypotheken gelden nog wel de fiscale aspecten met een indexatie op de genoemde bedragen.

Hieronder een overzicht van bankspaarproducten voor het sparen en/of beleggen voor het doel aflossing van de hypotheek:

Productnaam sparen rentetarief beleggen Combinatie Sparen  & beleggen Kosten Verkrijgbaar zonder hypotheek
ABN AMRO Uitgestelde Hypotheekaflossing ja Onbekend ja, diverse modelfondsen ja Onbekend ja
Florius Banksparen hypotheek ja Gelijk aan hypotheekrente nee nee Onbekend nee
Fortis woonbalans hypotheek ja Onbekend Fortis OBAM, Fortis Bond Euro en Fortis Real Estate Securities Europe. ja Onbekend nee
Rabo OpbouwHypotheek ja Onbekend Vijf mixfondsen van Robeco ja Geen, wel worden er binnen de fondsen beheerkosten ingehouden nee

 

Fiscale aspecten

Het saldo dat u opbouwt, moet worden gebruikt om de eigenwoningschuld af te lossen. Hierdoor is de looptijd mede afhankelijk van de datum waarop u de schuld wilt aflossen en de door de wet opgelegde voorwaarden. Afhankelijk van de looptijd geldt een onbelaste vermogensopbouw in box 1(dit betekent dat u geen 1,2% vermogensrendementheffing betaalt):

  • Als u 0 t/m 14 jaar hebt ingelegd, hebt u geen recht op een vrijstelling
  • Als u 15 t/m 19 jaar hebt ingelegd, hebt u recht op een vrijstelling van € 32.900 per persoon
  • Als u 20 t/m 30 jaar hebt ingelegd, hebt u recht op een vrijstelling van € 145.000 per persoon
  • Als 30 jaar is verstreken na de eerste overmaking op de rekening, dan hebt u geen recht op een vrijstelling

Deze vrijstellingsbedragen worden jaarlijks bijgesteld.
Let op! Het rendement begrepen in de uitkering is belast voor zover deze uitkering de hoogte van de eigenwoningschuld te boven gaat of voor zover de hiervoor genoemde vrijstelling overschreden wordt.

U kunt periodiek inleggen en daarnaast een eerste eenmalige storting doen.In de jaren volgend op het eerste jaar bent u verplicht zich aan de 1:10 verhouding te houden. Als u het eerste jaar bijvoorbeeld € 10.000 hebt ingelegd, dan moeten de stortingen in de volgende jaren altijd minimaal € 1.000 bedragen om aan de fiscale voorwaarden van het product te voldoen.
De informatie op deze pagina is met grote zorg samengesteld. Raadpleeg voor de meest recente informatie altijd de aanbieder of een onafhankelijk adviseur. Dit is geen advies of advies tot beleggen. www.banksparenkeuze.nl aanvaard op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor eventueel geleden schade vanwege het gebruik van deze informatie