Banksparen voor aanvullend pensioen

Banksparen maakt het mogelijk om een extra pensioen op te bouwen, indien er een pensioengat is. In de zogenaamde opbouwfase kunt u een kapitaal opbouwen voor een aanvullend pensioen. Een overzicht van bankspaarproducten voor het sparen en/of beleggen voor een aanvullend pensioen is te vinden op de bankspaarrente pagina

Belangrijk: de jaarruimte

Belangrijk bij banksparen voor een pensioen,ook wel lijfrentesparen, is dat u alleen belastingvoordeel geniet als u een pensioengat / pensioen tekort kunt aantonen. Hiervoor dient u de jaarruimte te berekenen. 

Fiscale aspecten

De inleg vindt plaats vanuit het bruto-inkomen in box 1. Dit betekent dat de inleg, binnen de fiscale grenzen, aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Bovendien betaalt u over het saldo  geen vermogensrendementheffing in box 3. Het saldo mag volgens de wettelijke bepalingen uitsluitend worden aangewend voor een periodieke uitkering die gebruikt kan worden als aanvulling op uw inkomen. De inkomstenbelasting wordt pas geheven bij de uitkering. Een uitgestelde verplichting dus waar u, afhankelijk van uw fiscale situatie, een financieel voordeel mee kunt behalen omdat u in een andere periode in uw leven of bij het bereiken van uw 65ste jaar veelal in een lagere belastingschaal valt. Uw inleg wordt bepaald door uw beschikbare jaarruimte en/of reserveringsruimte. U bepaalt zelf of u in enig jaar uw jaarruimte al dan niet gebruikt en al dan niet een storting doet . In de jaren dat u inlegt, geldt een minimuminleg van € 600,- op jaarbasis.

Het opgebouwde saldo mag volgens de wettelijke bepalingen uitsluitend worden aangewend voor het aankopen van een recht op een periodieke uitkering. Zie hiervoor Banksparen voor pensioenuitkering

Sparen of beleggen?

Bij banksparen is het in sommige gevallen ook mogelijk om naast te sparen op basis van een geblokkeerde spaarrekening of deposito’s ook mogelijk om te beleggen op basis van een aantal beleggingsfondsen. Raadpleeg het overzicht banksparen en beleggen voor de producten die beleggen mogelijk maken. De informatie op deze pagina is met grote zorg samengesteld. Raadpleeg voor de meest recente informatie altijd de aanbieder of een onafhankelijk adviseur. Dit is geen advies of advies tot beleggen. www.banksparenkeuze.nl aanvaard op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor eventueel geleden schade vanwege het gebruik van deze informatie