RegioBank

Achtergrond informatie over banksparen bij RegioBank


Informatie over RegioBank

RegioBank is sinds 1 december 2010 de nieuwe naam van SNS Regio Bank. RegioBank blijft onderdeel van SNS REAAL, de vijfde grootste bankverzekeraar van Nederland. SNS Regio Bank was ontstaan uit het samengaan van CVB Bank en Regio Bank. RegioBank brengt via zelfstandige adviseurs bancaire dienstverlening bij u in de buurt. RegioBank heeft circa 550 kantoren door heel Nederland, met name in de rurale gebieden. RegioBank NV is gevestigd in Utrecht.

Banksparen depositogarantiestelsel

Bankspaarrekeningen vallen onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Het depositogarantiestelsel biedt de garantie dat het saldo bij een bank tot een bepaald bedrag gegarandeerd is bij een eventueel faillissement van de bank.
Bij een faillissement van de bank is jouw spaargeld tot 100.000 euro gegarandeerd (peildatum 1 maart 2013).

Deze limiet is gebaseerd op de limiet die geldt in de Eurozone (100.000 euro) en wordt in 2015 opnieuw bepaald.

Daarnaast geldt dat het garantiebedrag geldt voor het totale saldo van de rekeninghouder(s) en geldt ook nog eens per bankvergunning. Bij een en/of rekening is de limiet dus 200.000 euro. Maar let wel op dat bankspaarrekeningen en gewone spaarrekening bij elkaar opgeteld worden.

Het bankspaarproduct van RegioBank valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Bij RegioBank kunt u in relatie tot uw pensioen banksparen met de onderstaande producten:

Regio Bank Aanvullend Pensioen Sparen voor Lijfrente opbouwen
Regio Bank Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening voor Lijfrente uitkeren