Brand New Day

Achtergrond informatie over banksparen bij Brand New Day


Informatie over Brand New Day

Brand New Day Vermogensopbouw N.V., een sinds 2010 actieve Nederlandse beheerder van beleggingsinstellingen en is volgens eigen zeggen opgericht om het op te nemen tegen de grote verzekeraars. De focus ligt vooral om het klanten mogelijk te maken te beleggen tegen lage kosten.

Begin juli 2017 heeft BND een bankvergunning en valt daarmee onder het depositogarantiestelsel. In 2018 heeft Brand New Day ook een pensioenspaarrekening aan het assortiment toegevoegd.

Banksparen depositogarantiestelsel

Bankspaarrekeningen vallen onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Het depositogarantiestelsel biedt de garantie dat het saldo bij een bank tot een bepaald bedrag gegarandeerd is bij een eventueel faillissement van de bank.
Bij een faillissement van de bank is jouw spaargeld tot 100.000 euro gegarandeerd (peildatum 1 maart 2013).

Deze limiet is gebaseerd op de limiet die geldt in de Eurozone (100.000 euro) en wordt in 2015 opnieuw bepaald.

Daarnaast geldt dat het garantiebedrag geldt voor het totale saldo van de rekeninghouder(s) en geldt ook nog eens per bankvergunning. Bij een en/of rekening is de limiet dus 200.000 euro. Maar let wel op dat bankspaarrekeningen en gewone spaarrekening bij elkaar opgeteld worden.

Het bankspaarproduct van Brand New Day valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Bij Brand New Day kunt u in relatie tot uw pensioen banksparen met de onderstaande producten:

Brand New Day Pensioenaanvulling voor Lijfrente opbouwen
Brand New Day Pensioenrekening-sparen voor Lijfrente opbouwen