ABN AMRO Bank

Achtergrond informatie over banksparen bij ABN AMRO Bank


Informatie over ABN AMRO Bank

ABN AMRO

ABN AMRO Bank N.V. heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank N.V. en is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). ABN AMRO Bank N.V. kan optreden als aanbieder van betaal-, spaar- en kredietproducten, als bemiddelaar van verzekerings- en kredietproducten en als aanbieder en/of uitvoerder van effectendiensten. ABN AMRO Bank is van oorsprong een Nederlandse bank opgericht in 1824. De ABN AMRO is eind 2008, als onderdeel van Fortis, overgenomen door de Nederlandse staat.

.De bank heet nu officeel ABN AMRO Bank N.V. Overigens valt Moneyou onder dezelfde banklicentie.

Banksparen depositogarantiestelsel

Bankspaarrekeningen vallen onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Het depositogarantiestelsel biedt de garantie dat het saldo bij een bank tot een bepaald bedrag gegarandeerd is bij een eventueel faillissement van de bank.
Bij een faillissement van de bank is jouw spaargeld tot 100.000 euro gegarandeerd (peildatum 1 maart 2013).

Deze limiet is gebaseerd op de limiet die geldt in de Eurozone (100.000 euro) en wordt in 2015 opnieuw bepaald.

Daarnaast geldt dat het garantiebedrag geldt voor het totale saldo van de rekeninghouder(s) en geldt ook nog eens per bankvergunning. Bij een en/of rekening is de limiet dus 200.000 euro. Maar let wel op dat bankspaarrekeningen en gewone spaarrekening bij elkaar opgeteld worden.

Het bankspaarproduct van ABN AMRO Bank valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Bij ABN AMRO Bank kunt u in relatie tot uw pensioen banksparen met de onderstaande producten:

ABN Amro Leefrente voor Lijfrente uitkeren
ABN Amro Pensioen Aanvulling Rentevast voor Lijfrente opbouwen
ABN Amro Pensioen Aanvulling voor Lijfrente opbouwen